Privacy verklaring

 Privacy policy Gama tours & safari

Gama tours & safari hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gama tours & safari houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN
Persoonsgegevens van klanten worden door Gama tours & safari verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinden
– Reisaanvraag/offerte
– Het uitvoeren en boeken van uw reis

Gama tours & safari kan de volgende informatie van u vragen:

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Geslacht
Postcode en huisnummer
Woonplaats
Land

Uw persoonsgegevens worden door Gama tours & safari opgeslagen tot het einde van uw vakantie en worden vervolgens enkel opgeslagen voor de financiële administratie.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN NIEUWSBRIEF ABONNEES
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Gama tours & safari en verwerkt en gebruikt om de abonnee te informeren met het nieuws. U kan zich te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens zullen na afmelding direct worden verwijderd.

VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

BEWAARTERMIJN
Gama tours & safari bewaart persoonsgegevens tot het einde van uw reis en niet langer dan op grond van de wet is vereist.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

VRAGEN
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.